Historie

Historie van onze school

De geschiedenis van onze school gaat ver terug: naar het jaar 1884 toen de ‘Vereniging voor Christelijk schoolonderwijs’ te Leerbroek werd opgericht. Het doel: christelijk onderwijs mogelijk maken voor de kinderen van het dorp. Onze school opende op 1 februari 1885 officieel de deuren.

De Eben-Haëzerschool was destijds gevestigd aan de Kerkweg. Al snel groeide de school en ondanks meerdere lokalen erbij, werd de school te klein. Daarom werd in 1960 begonnen met de bouw van een nieuw schoolgebouw aan de Leerbroekseweg. Ook dit gebouw werd in de loop der jaren verder uitgebreid, onder meer met de christelijke kleuterschool ‘Het Sneeuwklokje’. In 1985 werden de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot de basisschool. Inmiddels telt onze school zo’n 200 leerlingen en hebben we nieuwbouwplannen voor de toekomst.

Op onze school is de Bijbel het uitgangspunt en we vertalen het christelijk geloof naar het dagelijks leven. Alle kinderen zijn welkom op onze school, mits de ouders de grondslag van de school onderschrijven of respecteren.

"Op onze school vertalen we het christelijk geloof naar het dagelijks leven"