Schoolgids

Schoolgids

Op zoek naar informatie over onze school? Alle algemene en praktische informatie over onze school is te vinden in onze schoolgids. Denk hierbij aan lesaanbod en -tijden, vrije dagen, ondersteuning, regels rondom verlof en ziekte, opvang en identiteit. Ook verantwoorden wij ons in de schoolgids.

Schoolgids

Download

Het kernwoord verantwoordelijkheid betekent dat we ons best doen, het hele jaar lang.