Stichting de Planthof

Stichting De Planthof

Om ons nog beter te kunnen richten op de toekomst hebben wij ons op 1 januari 2021 aangesloten bij Stichting De Planthof. Stichting De Planthof voor Christelijk-Reformatorisch Basisonderwijs is een professionele, toekomstgerichte en groeiende organisatie met als uitgangspunt: de Bijbel is Gods onfeilbaar Woord.

Stichting De Planthof is op 1 augustus 2019 ontstaan na een bestuurlijke fusie tussen de Juliana van Stolbergschool uit Poederoijen en de School met de Bijbel uit Gameren. Op elk van de bij de De Planthof aangesloten scholen krijgen leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs en de Bijbelse boodschap mee. Met respect, veiligheid en begrip voor elkaar worden leerlingen voorbereid op hun plek in de samenleving. Elk kind telt mee.

Voordelen

Voor ons als school biedt onderdeel zijn van De Planthof voordelen als het gaat om personeel, onderwijsontwikkelingen en het waarborgen van kwaliteit. De drie scholen die onder De Planthof vallen zijn alle drie dorpsscholen met een vergelijkbare identiteit en werkwijze, maar elk met een eigen kleur.

"Op onze school vertalen we het christelijk geloof naar het dagelijks leven"