Peuterspeelzaal

Peutergroep Elorah Leerbroek

Naast basisonderwijs biedt de Eben-Haëzerschool onderdak aan een peutergroep van Elorah. Deze peutergroep bereidt peuters zo goed mogelijk voor op de basisschool. We werken als school nauw samen met de peutergroep.

Op de peutergroep van Elorah - onderdeel van Kibeo - geven medewerkers vanuit hun christelijke achtergrond peuters liefdevolle aandacht. Ze bidden, zingen psalmen en lezen uit de Bijbel met de kinderen, zodat peuters al jong vertrouwd raken met Gods Woord en ze de gewoontes van thuis herkennen.

Voorbereiding op school

Met leuke activiteiten en uitdagende speelhoeken stimuleren we de groei van peuters op het gebied van taal, rekenen, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. De peutergroep is een goede voorbereiding op de basisschool. Het bevordert de (taal)ontwikkeling van peuters, de sociale omgang met andere kinderen en maakt de overstap naar de basisschool eenvoudiger. De peutergroep is geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur.

Benieuwd?

Wilt u meer weten over Elorah Leerbroek? Kijk voor meer informatie op www.elorah.nl/vestigingen/elorah-leerbroek. Of neem vrijblijvend contact op via 06 86 80 64 18 of stuur een e-mail naar a.tlam@kibeo.nl en maak een afspraak voor een rondleiding. We maken graag kennis met u en uw kind.

Met onze peutergroep voorzien we in een breed aanbod voor de ouders