ID-raad

Identiteitsraad

Onze school valt bestuurlijk onder Stichting De Planthof. Daarnaast hebben we de plaatselijke vereniging ‘Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk onderwijs te Leerbroek’. Het bestuur van deze vereniging functioneert als Identiteitsraad van de school en is betrokken bij het vormgeven en behouden van de lokale kleur van de school.

Om lid te worden van onze vereniging dient u met de grondslag (zoals beschreven in onze statuten) in te stemmen en deze te onderschrijven. De ID-raad werkt nauw samen met het bestuur van Stichting de Planthof. Indien er een vacature in het stichtingsbestuur is dan wordt aan het bestuur van de Vereniging gevraagd een voordracht te doen uit het ledenbestand.

Samenstelling ID-raad

  • Dhr. B. Boot
  • Dhr. A.M. De Rijke
  • Dhr. C. De Jong
  • Dhr. A. Benschop
  • Dhr. J. Verhagen

Contact opnemen met de ID-raad kan via vereniging@ebenhaezerleerbroek.nl.

Met de ID-raad dragen we zorg voor het behoud van de lokale kleur van de school