Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft al bijna veertig jaar een orgaan dat meekijkt met het bestuur en hen adviseert: de Medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met beleidszaken die met de school te maken hebben en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel.

De MR volgt het beleid dat het bestuur uitstippelt en denkt en praat mee over beslissingen die gedurende een schooljaar worden genomen, zoals de begroting, het jaarverslag, het vakantierooster, de schoolgids maar ook de besteding van de ouderbijdrage. De MR heeft informatie-, advies-, initiatief- en instemmingsrecht. Ons doel is goed onderwijs, gefundeerd op Gods Woord, voortgang te laten vinden.

Leden

Ouders:

  • Mevr. J. Heikoop: j.heikoop@ebenhaezerleerbroek.nl
  • Dhr. C.H. Goedhart (voorzitter): r.goedhart@ebenhaezerleerbroek.nl
  • Dhr. W. Scheurwater: w.scheurwater@ebenhaezerleerbroek.nl

Personeel:

  • Juffrouw Ingrid Redeker (secretaresse): i.redeker@ebenhaezerleerbroek.nl
  • Juffrouw Hetty van Soolingen: h.vansoolingen@ebenhaezerleerbroek.nl
  • meester Herman de Geijter: h.degeijter@ebenhaerzerleerbroek.nl